Přátelský zápas

Tj Sokol Kamýk nad Vltavou vs Sokol Nečín

Datum: 17.3.2019

Čas: Výkop v 12:00

Hřiště: Dobříš - umělka

 

Pozvánka na členskou schůzi

TJ Sokol Kamýk nad Vltavou z.s. ,která se koná v sobotu 2. březen 2019 od 15 hod Vorařský hostinec U Krůtů

Program:

Zahájení ,přivítání hostů ,volba ověřovatele zápisu

Zpráva o činnosti TJ za rok 2018

Zpráva revizní komise

Zpráva o hospodaření za rok 2018

Volba předsedy a výboru TJ Plán činnosti a rozpočet na rok 2019

Členské příspěvky

Diskuse

Občerstvení

Usnesení a závěr

Srdečně Vás zve Výbor TJ Sokol Kamýk nad Vltavou z.s.

Příspěvky FAČR 2019

Peníze můžete předat Pavlovi Žebrakovskému nebo zaplatit samostatně dle pokynů níže. Příspěvky je nutné zaplatit do konce Února.

Členství je třeba uhradit následujícím bankovním převodem:

Číslo účtu: 369000369/0800

Variabilní symbol (VS): Jako variabilní symbol použijte své rodné číslo.

Částka:     200,-

nebo přes odkaz:

https://is.fotbal.cz/clenove/obnoveni-clenstvi.aspx

Zimní soustředění 2019

Kdy: 13-17.2.2019

Cena: 450kč plná penze

Chata: Mariánka

Adresa: Okružní 21, 363 01 Mariánská u Jáchymova

 

Hlásit se můžete u Luboše Čedíka, tel: 603 264 062

 

Top of Page