O nás

Sokol byl v Kamýku založen již v roce 1920 a patří mezi nejstarší sportovní jednoty na okrese Příbram. Jeho činností se začaly po první světové válce rozvíjet v Kamýku nejen tělovýchova a sport, ale i oblast kultury. Pro kopanou nebyl vhodný prostor pro vybudování hřiště. Ten se našel až po dobudování přehrady v prostoru těžby štěrkopísku u místní pily v roce 1962. V roce 1964 je oficiálně založen oddíl kopané a začíná se poprvé hrát mistrovská soutěž.

    Oddíl fotbalu v Kamýku nad Vltavou prošel od svého vzniku až po současnost trnitou cestou. Rok 1966 byl velmi deštivý a způsobil, že konečně zbudované fotbalové hřiště se změnilo v koupaliště s hloubkou 120 cm a bylo opět po kopané. Po složitých jednáních bylo rozhodnuto, že se vybuduje hřiště nové, na volném pozemku nevhodném pro zemědělskou činnost blíže ke Kamýku. Ale ani tam nemohl kamýcký fotbal zůstat. Tento pozemek po dvou letech získal místní závod na zpracování peří na výstavbu své budovy. Fotbal se stěhoval na původní místo, terén hřiště byl zvýšen. Výstavba sportovních kabin byla zařazena do „Akce Z“. Tím byly pro SOKOL zajištěny finanční dotace od ČSTV a vlastních zdrojů MNV. Díky brigádnické pomoci místní vojenské posádky, obětavému řízení p. Černohorského a dalších členů SOKOLA se nakonec v roce 1974 podařilo fotbalové hřiště, šatny, klubovny včetně bytu správce slavnostně otevřít.

    V srpnu r. 2002 ale přišla pro kamýcký fotbal další, tentokrát však asi největší rána. Srpnové ničivé povodně zlikvidovaly kamýcký fotbalový stánek. Záplavová voda na hřišti dosáhla výšky 5ti m a trvalo celý týden, než se podařilo dobrovolným hasičským sborům vodu odčerpat. Totálně zničeno bylo nejen vlastní hřiště, ale i šatny, tribuna, byt správce a okolní prostory. SOKOL však ani tentokrát nerezignoval. Důsledností a obětavou prací svých činovníků a hráčů, za finančního přispění státních institucí, OV Kamýk nad Vltavou a rovněž s přispěním OVČSTV i finančních darů sousedských fotbalových oddílů se podařilo obnovit a zmodernizovat fotbalový stadion , který rozhodně patří mezi ty lepší na okrese Příbram. Fotbalový oddíl TJ SOKOL Kamýk v době prázdnin na svém stadionu nabízí soustředění fotbalových mužstev v krásném prostředí u Vltavy s kvalitní hrací plochou ligových parametrů, pěkných šaten pod dozorem správce hřiště s možností ubytování v blízkých penzionech.

    Za úspěchy z více než čtyřicetileté historie kamýckého fotbalu je nutno považovat trojí účast v okresním přeboru Příbramska a vítězství ve „Spartakiádním poháru v roce 1975“. Finále se hrálo na ligovém stadionu Baníku Příbram.

    Je třeba rovněž podotknout, že na úspěších kamýckého fotbalu se podílelo několik výborných fotbalistů, kteří zde absolvovali základní vojenskou službu. Byli to např. Geryk, Horváth, Šeliga, Kuchta, Solci, Fulín, Mašek, Lukeš atd. Osobností, které se zasloužily o rozvoj kopané v Kamýku byla celá řada. O vedení a trénink fotbalistů se starali postupně páni B. Dráb, Fr. Krůta, J. Procházka, J. Pácalt, M. Rubáček st., V. Kloc, J. Havlín, P. Žebrakovský, Vl. Krůta a R. Kazda.

    V současné době hraje fotbalové "A" mužstvo SOKOLA Kamýk III. třídu, "B" mužstvo IV.třídu a žáci okresní přebor.  Předsedou fotbalového oddílu je MUDr. Pavel Žebrakovský.

 

Kontakt :

Předseda fotbalového oddílu:   

MUDr. Pavel Žebrakovský      

E-mail: mudr.zebrakovsky@tiscali.cz

Sekretář:                                  

Vlastimil Krůta                         

E-mail: kruta@email.cz

Adresa :

Sokol Kamýk nad Vltavou z.s.

Kamýk nad Vltavou č.p. 173 (HŘIŠTĚ)

262 63 Kamýk nad Vltavou

IČ 47073021

 

Top of Page